II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Jesienne forum urologiczno-onkologiczne

Wisła, 08 - 10 listopad 2012r.

Program

Programu Konferencji Urologia - Onkologia 2012 

“Schorzenia dolnych dróg moczowych - rak pęcherza moczowego”

 


8 listopada 2012, czwartek
 

18.00 – 18.50

S1. Sesja wykładowa Astellas 50
 

Czy wszystkie analogi LHRH są równie skuteczne. Prof. Andrzej Borkowski
 

19.30 - 21.00

Kolacja. Restauracja Czerwona


9 listopada 2012, piątek
 

9.00 – 10.30

S2. Sesja wykładowa: 90
 

Markery nowotworowe w rakach urotelialnych pęcherza moczowego. Dr hab. Ewelina Szliszka

Czynniki prognostyczne nawrotów i progresji w raku pęcherza. Prof. Andrzej Paradysz

BCG - terapia w powierzchownych guzach pęcherza z grupy wysokiego ryzyka: indukcyjna czy podtrzymująca? Prof. Andrzej Borkowski

 

10.30 – 11.00

Przerwa 


11.00 – 12.30

 


S3. Sesja wykładowa: 90

Nowotwory pęcherza T1G3: wczesna cystectomia czy próba leczenia zachowawczego?
Prof. Andrzej Borkowski

Pęcherz zastępczy Studera. Technika operacji, opieka pooperacyjna wczesna i odległa. 
Prof. Andrzej Borkowski

Miejsce i rola lymhadenektomii w operacyjnym leczeniu raka pęcherza moczowego.
Dr hab. Janusz Dembowski

 

12.30 – 12.50

Przerwa


12.50 – 13.40

 


S4. Sesja satelitarna - Nordic Pharma i Eumed: 50
 
Mitomycyna C w leczeniu powierzchownego raka pęcherza moczowego. Prof. Andrzej Paradysz

Wyniki chemioterapii dopęcherzowej z zastosowaniem metody EMDA. Prof. Savino M. Di Stasi

Technika aplikacji mitomycyny metodą EMDA. Dr Marcin Życzkowski
 

13.40 – 15.00

 

Obiad. Restauracja Czerwona

15.00 – 16.30
 

S5. Sesja wykładowa: 90
 
Metody zespoleń moczowodów z jelitem. Prof. Romuald Zdrojowy
 
Metody nadpęcherzowego odprowadzenia moczu (oprócz pęcherza jelitowego). 
Prof. Romuald Zdrojowy
 
Czy laparoskopowa cystektomia radykalna jest nadal atrakcyjną alternatywą otwartej cystektomii u chorych na raka przewodu moczowego? Prof. Piotr Chłosta

 

16.30 – 17.00

Przerwa17.00 – 18.30
S6. Sesja wykładowa 90

Metody oszczędzające pęcherz / bladder sparing / w naciekających nowotworach pęcherza.
Prof. Andrzej Borkowski

Neoadjuwantowa i adjuwantowa chemioterapia w raku pęcherza moczowego.
Dr hab. Janusz Dembowski|

Radioterapia chorych na raka pęcherza moczowego. Dr Wojciech Majewski

 


19.00 – 21.00

 

Kolacja – Restauracja Czerwona


10 grudnia 2011, sobota
 

9.00 – 10.30

S7. Sesja wykładowa:  90

Radioterapia stercza sterowana obrazem u chorych na raka gruczołu krokowego.
Prof. Leszek Miszczyk

Nowe możliwości leczenia promieniami chorych na raka gruczołu krokowego - cyberknife, tomoterapia. Prof. Leszek Miszczyk

 

Miejsce prostatektomii radykalnej w leczeniu raka stercza wysokiego ryzyka.
Dr Tomasz Borkowski

Panel dyskusyjny - leczenie chorych na raka gruczołu krokowego.

 


10.30 - 12.00

 

Debata i podsumowanie konferencji

12.00 - 12.30

Zakończenie konferencji
 
 

 

Równolegle z tą konferencją w hotelu Gołębiewski, odbywać się będzie:

 

III Ogólnopolska Konferencja Pediatria konsultacyjna

 

http://www.pediatria2012.medforum.pl


Szanowni Państwo,

Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów, które powinny być poruszone podczas naszej kolejnej konferencji.

Proszę wypełnić wszystkie pola
  • Edukacja Medyczna
  • Medforum