II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Jesienne forum urologiczno-onkologiczne

Wisła, 08 - 10 listopad 2012r.

Wisła - informacje o mieście

Informacje na temat miasta przygotowane na podstawie www.wisla.pl

Telefoniczny numer kierunkowy do Wisły 033 (kraj),+4833 (zagranica)

Wisła - miejscowość położona w Beskidzie Śląskim, na terenie "Śląska Cieszyńskiego", w rozgałęzionej dolinie rzeki Wisły. Rdzennymi mieszkańcami są górale śląscy. Teren miasta obejmuje obszar źródliskowy rzeki Wisły. Ze źródeł na Baraniej Górze wypływają potoki Czarna i Biała Wisełka, które po połączeniu się i przyjęciu wód potoku Malinka tworzą rzekę Wisłę.

Centrum Wisły położone jest średnio na wysokości 430 m n.p.m. Otaczające je grzbietowiska przewyższają doliny o 300 do 600 m.

Najwyższe wzniesienia:

 • Barania Góra (1220 m n.p.m.),
 • Stożek (978 m n.p.m.).
   


Wisła z lotu ptaka – fot. Adam Brzoza, źródło: wisła.pl


Powierzchnia miasta - 110 km2, w tym 75% stanowią las. Najpiękniejsze okazy starodrzewu znajdują się w Baraniogórskim Rezerwacie Przyrody im. Karola Buzka liczącym 383 ha, a utworzonym w 1953 roku. Potoki Czarna i Biała Wisełka oraz Malinka objęte są rezerwatem pstrąga potokowego. Lasy należące do Nadleśnictwa Wisła wchodzą w skład Promocyjnego Kompleksu Leśnego.

Wisła liczy niespełna 12 tys. mieszkańców. Wiele zabudowań, zarówno mieszkalnych jak i letniskowych, usytuowanych jest poza Centrum w bocznych dolinach (m.in. Malinka, Gościejów, Partecznik, Głębce Łabajów, Dziechcinka, Jawornik, Gahura) oraz na stokach okoliczny gór(Wierch Skolnitego, Kamiennego, Kobylej, Kozińców, Bukowej).

Specyficzną cechą jest wielowyznaniowość. Dominuje wyznanie protestanckie (Kościół Ewangelicko-Augsburski, 50%), katolicy (30%), resztę stanowią mniej popularne konfesje, m.in. Świadkowie Jehowy, Baptyści, Zielonoświątkowcy, Adwentyści Dnia Siódmego, Ruch Stanowczych Chrześcijan. Na terenie miasta znajduje się 5 świątyń ewangelickich, 5 kościołów katolickich, 4 świątynie innych wyznań.

W Wiśle jest 5 szkół podstawowych (w głównych dolinach), gimnazjum, liceum ogólnokształcące, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Państwowa Szkoła Muzyczna stopnia I.

 


Wisła z lotu ptaka – fot. Adam Brzoza, źródło: wisła.pl
 

Wisła posiada łącznie 170 km dróg. Komunikacja autobusów pozwala na szybkie dotarcie do wszystkich dolin oraz zapewnia bezpośrednie połączenia z Katowicami, Krakowem, Opolem, Bielskiem. Na zelektryfikowanej linii kolejowej znajdują się w obrębie miasta dwa dworce i trzy przystanki kolejowe. Na trasie do Wisły - Głębce pociągi jadą przez dwa piękne wiadukty wybudowane w latach trzydziestych przez doliny Dziechcinki i Łabajowa. Turyści przyjeżdżający do Wisły mają, do dyspozycji około 100 km szlaków turystycznych. Latem - wiele tras dla turystów pieszych i rowerzystów górskich o rożnej skali trudności. W zimie - piękne trasy dla narciarstwa śladowego, 13 wyciągów narciarskich w tym 4 z oświetlonymi trasami, 3 skocznie narciarskie. Latem - otwarty basen kąpielowy, liczne korty tenisowe, boiska sportowe (Ośrodek sportowy Jonidło, Ośrodek sportowy Start).

Krótko o historii Wisły

Ważniejsze daty związane z Wisłą:

1615 - pierwsza pisemna wzmianka w księgach Komory Cieszyńskiej.

1643 - "wieś na Wisłach została rzeczona" - Urbarz Cieszyński - ks. Elżbieta-Lukrecja.

1915 - uznana letniskiem przez Rząd Krajowy w Opawie.

Przełom XIX i XX w. rozwój szkolnictwa, powstają szkoły w dolinach. Pierwsze zainteresowania Wisłą jako obszarem źródliskowym rzeki Wisły (Pol, Zejszner)oraz jako miejscem wypoczynkowo- letniskowym (Bogumił i Bogdan Hoffowie, Julian Ochorowicz, Maria Wysłouchowa, bp. Juliusz Bursche, Henryk Dynowski, Helena Wiśniewska), budowa licznych willi w tym również przeznaczonych na pensjonaty.

Lata II Rzeczpospolitej - (wojewodą śląskim jest dr Michał Grażyński) szybki rozwój Wisły jako modnego kurortu. Doprowadzono drogi, linię kolejową aż do Głębiec, przeprowadzono regulację rzeki, rozbudowano Centrum (basen kąpielowy z kortami tenisowymi, park, Dom Zdrojowy z restauracja, sala widowiskowa, biblioteka i salami klubowymi), Dom Zborowy, budynek Poczty, Zameczek Prezydenta na Zadnim Groniu, sanatorium na Kubalonce itd. Działa kilkadziesiąt pensjonatów zrzeszonych w Związku Pensjonatów. Powstaje Bank Spółdzielczy, Koło Pszczelarzy, zespół regionalny.

Po II wojnie światowej - rozbudowa Wisły jako wczasowiska (w czasach kiedy wojewodą śląskim był gen. Jerzy Ziętek). Powstają licznie zakładowe domy wczasowe i Fundusz Wczasów Pracowniczych, m.in. zabudowa Jarzębatej, Partecznika, Bukowej. Elektryfikacja i gazyfikacja miasta, elektryfikacja kolei, droga szybkiego ruchu z Katowic, duży ośrodek zdrowia z izbą porodową, lecznica weterynaryjna.

1962 – Wisła otrzymuje prawa miejskie.

Lasy

W skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego o nazwie "Lasy Beskidu Śląskiego" powołanego w 1994 roku wchodzi Nadleśnictwo Wisła. Celem powołania Leśnego Kompleksu Promocyjnego jest promocja nowego modelu leśnictwa oraz doskonalenie gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych. Nadleśnictwo Wisła obejmuje lasy położone na terenie miasta Wisła i gminy Istebna. Lasy te należały do książęcej rodziny Habsburgów, administracyjnie wchodziły w skład tzw. Komory Cieszyńskiej do 1919 roku. Następnie stały się własnością państwową. Dopiero wtedy rozpoczęto racjonalną gospodarkę drzewostanem ograniczając pozyskiwanie drewna. Nadleśnictwo Wisła gospodaruje na powierzchni 8810 ha i prowadzi nadzór nad 3834 ha lasów niepaństwowych.

Przez lasy Nadleśnictwa przebiega wododział Morza Czarnego i Bałtyku.

Rezerwat przyrody "Barania Góra" został utworzony w 1953 roku w celu zachowania w stanie naturalnym obszaru źródliskowego "królowej polskich rzek" - Wisły. Źródła Czarnej i Białej Wisełki są położone na północno-zachodnim stoku Baraniej Góry na wys. 1106 m n.p.m. Teren źródliska Czarnej Wisełki to obszar leśny o dość znacznej powierzchni, potok tworzą licznie tu wypływające źródełka zwane "wykapami". Biała Wisełka powstaje z wielu bijących pod skała małych źródełek. Szczególnie piękne są wodospady w dolinie Białej Wisełki, największe w Beskidzie, od 1987 nazwane Kaskadami Rodła. Na terenie Nadleśnictwa znajdują się znane w całej Europie drzewostany nasienne. Miejscowy ekotyp świerka jest jednym z najcenniejszych w Europie. Prowadzony jest regionalny bank genów świerka rasy istebniańskiej, założone jest archiwum potomstw 45 drzewostanów nasiennych ("świerki rodowodowe"). Pozyskuje się również surowiec rezonansowy na instrumenty muzyczne.

Liczne szlaki turystyczne pozwalają na zwiedzanie rezerwatu od wiosny do jesieni, a zimą - nartostradami. Przygotowano również tzw. ścieżkę dydaktyczna na Barania Górę, wytyczona doliną Czarnej Wisełki. Zapoznaje ona turystów z walorami przyrodniczymi, zwraca uwagę na osobliwości przyrodnicze zarówno geologiczne jak botaniczne oraz pokazuje wpływ człowieka (pracę leśnika) na wygląd i funkcjonowanie biocenoz leśnych.

Zabytki

Wśród ciekawych zabytków można wymienić:

 • karczma z 1794 r. obecnie - Centrum Muzeum, ul. Stellera.
 • enklawa starego budownictwa drewnianego (obok Muzeum )- stoją tam: drewniana stara szkoła z 1891 r. obecnie siedziba organizacji społecznych z terenu Wisły oraz przeniesiona tu z Jonidła chałupa góralska z początku XX w.
 • kościół ewangelicki wybudowany w 1838 r. - przykład architektury klasycystycznej.
 • stara szkoła (vis a vis kościoła ewangelickiego) wzniesiona w 1824 r. na niej tablica poświęcona kompozytorowi Janowi Sztwiertni.
 • hotel Piast, pierwszy hotel w Wiśle wybudowany około 1885 r.
 • 100 Letni zameczek myśliwski Habsburgów z 1897 r. obecnie po przeniesieniu z pod Baraniej Góry od 1987 r. siedziba wiślańskiego Koła PTTK ( ul. Lipowa ).
 • kościół katolicki z 1855 r., przebudowany i rozbudowany w 1970 r. (ul. Lipowa ).
 • drewniane wille z początku XX w. (np. Zacisze i Dąbrówka przy al. Burschego).
 • Zamek Prezydenta na Zadnim Groniu wybudowany w 1930 r. według projektu arch. Szyszko - Bohusza.


Szkoły

Pierwszy drewniany budynek szkoły podstawowej na terenie Wisły wybudowano w 1783 roku. Przedtem prowadzono (nielegalnie) naukę w specjalnie do tego celu wynajmowanych izbach. W 1824 roku powstała druga szkoła, murowana. Od samych początków nauka była prowadzona w języku polskim. W 1870 roku szkoła przykościelna została przemieniona w szkołę publiczna. W latach 1870 - 80 nastąpił szybki rozwój - powstały szkoły w dolinach Czarne, Malinka, Jawornik, Głębce. W 1936 roku założono szkołę hotelarską, której działanie reaktywowano po wojnie już w roku szkolnym 1945/46. Na jej bazie powstał dzisiejszy Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich, w którym kształci się ponad 870 młodych ludzi. Zespół obejmuje : Technikum Gastronomiczne, Technikum Hotelarskie, Liceum Ekonomiczne i Zasadniczą Szkołę Zawodowa w zawodach kucharz, sprzedawca.

W 1945 roku powstało Liceum Ogólnokształcące, jako pierwsze i jedyne na wsi. W ciągu 50 lat istnienia wypuściło około 2 tys. absolwentów. Obecnie uczęszcza doń 255 uczniów. W 1993 roku otwarto Szkołę Muzyczną I stopnia, filię Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Uczy się w niej 90 uczniów w klasach fletu, klarnetu, trąbki, gitary, fortepianu i akordeonu.

Ważne adresy i telefony

Urząd Miejski
Plac Hoffa 3,
tel: 855 24 25, fax: 855 29 95, email: um@wisla.pl

Wiślańskie Centrum Kultury
Plac Hoffa 3,
tel: 855 29 67, email: kultura@wisla.pl

Policja: 997, 855 24 13
Pogotowie ratunkowe: 999
Ośrodek Zdrowia: 855 24 93
Straż pożarna: 998
Straż miejska: 855 25 21, +48 604 64 00 32
Poczta (Plac Hoffa 1): 855 25 10

 • Edukacja Medyczna
 • Medforum